Foto Nakladancija

Stoletnica

Včeraj in dan prej. Ljubljana. Letošnji slovenski festival vin. Kakorkoli obračamo, tudi pregled nad trenutno situacijo. Žal mi ni zneslo. Naletim pa v našem arhivu med delom, ne povsem slučajno, na tri leta stare slike in skene cenika vin Kranjske deželne vinarske zadruge. Ne ravno pregled, vsekakor pa pogled skozi špranjo v nek drugi tukajšnji čas.

Najmlajša vina: 1910. Sklepam torej, da je cenik približno izpred stoletja. Morda celo natančno od takrat.

"Vsa ... vina so ... zanesljivo pristna in preizkušena od kmetijsko-kemičnega preizkuševališča". (Kmetijsko kemijsko preizkuševališče (originalno preskuševališče) za Kranjsko je ob podpori Mestne občine ljubljanske ustanovila Kranjska kmetijska družba z ustanovno listino z dne 1. 5. 1898, Kmetijsko ministrstvo na Dunaju pa je še isto leto potrdilo njegov statut. Dokončno (potrditev statuta, poslovnika kuratorija in službeno navodilo direktorju) ga je potrdilo ministrstvo z odlokom z dne 19. 3. 1902. Preizkuševališče je bilo samostojen zavod, ki je z znanstvenimi metodami pospeševalo kmetijstvo na Kranjskem: pregledovalo, preizkušalo in analiziralo je različna krmila, semena in zemljo, izvrševalo je različne kemijsko-analitske, fiziološke in mikroskopske analize, ki so jih zahtevale razne oblasti, drušva in zasebniki. Na podlagi izvidov je izdajalo mnenja, spričevala, navodila in priporočila kot npr. glede izboljšanja kakovosti naravnih vin z napakami, glede zatiranja škodljivcev, glede sestave travnih mešanic za različne talne tipe ipd. Širšo (zlasti kmetovalce) in ožjo strokovno javnost je seznanjalo s tekočimi znanstvenimi izsledki. Njegovo strokovno delovanje je nadzorovalo neposredno Kmetijsko ministrsvo na Dunaju, vodil pa ga je ravnatelj ob pomoči kuratorija, ki ga je ustanovila Kranjska kmetijska družba. Od leta 1902 je preizkuševališče opravljalo kotrolne analize živil in poživil neuradno, od leta 1910 pa uradno. Leta 1914 je prešlo v deželno upravo in se preimenovalo v Deželno kmetijsko-kemijsko preizkuševališče in preizkuševališče živil za Kranjsko. Pred prvo svetovno vojno je bil ta zavod edini raziskovalni laboratorij na Kranjskem. Leta 1919 je bil preurejen v Državno kmetijsko poskusno in kontrolno postajo v Ljubljani. (http://arsq.gov.si/Query/detail.aspx?ID=25557))

Najstarejše vino? Presenetljivo cviček. "Dolenjski salonski čviček, fin". 1908. Dve leti starejši od najmlajših vin s cenika. Sicer pa takratni "cvički učinkujejo osvežujoče ter znatno pospešujejo prebavo".

"Buteljski" silvanec in veltlinec. Z Vipavskega! In katera rdečina bi lahko bil danes takratni karminet? Če sploh katera. Sicer pa buteljke brez letnikov.

Komentiraj